Personen- en Familierecht

Bel ons: 010 - 412 33 00

Personen- en Familierecht

Van den Ende en Moll Advocaten heeft ruime ervaring op het gebied van familierecht en staat voor een direct en betrokken contact met haar cliënten. Door middel van vakkundige begeleiding wordt met u de te volgen strategie besproken met oog voor de emotionele kant van de zaak.

Als uw zaak zich hiervoor leent zal eerst geprobeerd worden om in onderling overleg te komen tot een oplossing, met name als er kinderen in het spel zijn. Indien overleg niet tot de mogelijkheden behoort zal uw zaak aan de rechtbank worden voorgelegd waarbij u kunt vertrouwen op een zorgvuldige verdediging van uw zaak.

Van den Ende en Moll Advocaten behandelt binnen het personen- en familierecht onder andere de navolgende zaken:

 • Echtscheiding
 • Beëindiging geregistreerd partnerschap
 • Beëindiging samenwoning
 • Zorg- en contactregeling en nakoming hiervan
 • Gezag
 • Erkenning/ontkenning vaderschap
 • Alimentatie (kinderalimentatie en partneralimentatie)
 • Voogdij
 • Boedelverdeling/afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • Uithuisplaatsingen
 • Ondertoezichtstellingen
 • Wijziging voornaam of geslachtsnaam